Tomaszów Mazowiecki, w którym osiadło kilku znanych cadyków, uzyskał status lokalnego centrum chasydyzmu.

W XIX w. zamieszkał w nim Jakub Eliasz Wieliczker (1809 – 1888 Tomaszów Mazowiecki), syn Awrahama ha-Kohena, pełniący funkcję rabina i cadyka. Był on jednocześnie przewodniczącym sądu rabinicznego w Tomaszowie Mazowieckim[1.1].

Bez wątpienia jednak najbardziej znanym chasydzkim cadykiem w Tomaszowie był działający w międzywojniu Dawid Bornstein (1877 Nasielsk – 1942 Warszawa). Był zarazem aktywistą społecznym, głoszącym wśród swoich zwolenników potrzebę wyjazdów do Palestyny i osiedlania się tam, działaczem oświatowym (założył jesziwę w Pabianicach) i aktywnym politykiem, członkiem partii Aguda[1.2].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Bielawski K., Bielawski R., Tomaszów Mazowiecki, Kirkuty – cmentarze żydowskie w Polsce [online] http://www.kirkuty.xip.pl/tomaszow.htm [dostęp: 08.08.2014].
  • [1.2] Galas M., Bornstein Dawid z Sochaczewa, [w:] Polski słownik judaistyczny. Dzieje – kultura – religia – ludzie, red. Z. Borzymowska, R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003, s. 220.