W XVI w. w Brzegu istniała szkoła żydowska. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1507 roku. Pod datą tą odnotowuje się zniszczenia, jakim uległ budynek podczas pożaru. Badacze przypuszczają, że szkoła istniała aż do wypędzenia Żydów z miasta w 1582 roku[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] M. Borkowski, A. Kirmiel, T. Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008, s. 108.