Budynek dawnego dworu cadyka Icchaka Meir Rothenberga Altera (17891866) mieści się przy ul. Pijarskiej 10/12 (w podwórzu) w bezpośrednim sąsiedztwie domu modlitwy. Jest to jednopiętrowa budowla, otynkowana z zachowanymi oryginalnymi balkonami. 

Dwór cadyka powstał po 1859 r., kiedy to Icchak Meir Rothenberg Alter osiedlił się w Górze Kalwarii. Aż do II wojny światowej budynek pełnił funkcje rezydencji kolejnych cadyków z dynastii Ger. W 1940 r. siedziba cadyka znalazła się w granicach miejscowego getta. W lutym 1941 r. wraz z jego likwidacją hitlerowcy wywieźli 3 tys. osób do getta warszawskiego, paląc także bogaty księgozbiór przechowywany w bożnicy i dworze.

Po wyzwoleniu miasta zabytkowa furtka z posesji Alterów została przeniesiona na miejscowy cmentarz żydowski. Otwory w jej dolnej części to ślady po egzekucjach, dokonywanych przez Niemców przed dworem cadyka.

W czerwcu 2021 r. dwór cadyka wraz z domem modlitwy został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Print