Fabryka Huldschinsky'ego (ul. Piwna) została założona w 1866 r. przez Salomona Huldinschky'ego pierwotnie jako fabryka rur, która z czasem przekształciła się w hutę. Po przyłączeniu do koncernu Oberbedarf była to jedna z najnowocześniejszych i najważniejszych hut na Górnym Śląsku. Po II wojnie światowej w dawnych budynkach Huldinschky'ego działała Huta 1 Maja, która zakończyła swoją działalność w 2004 roku. Obecnie w tym miejscu trwa budowa centrum handlowego, a z dawnego kompleksu przemysłowego został zachowany jedynie budynek dyrekcji huty przy ul. Piwnej[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Kubit B., Zabytki kultury żydowskiej w Gliwicach, Gliwice 2009, s. 13.