Macewy pochodzące ze średniowiecznego cmentarza żydowskiego (obecnie znajdujące się w zbiorach Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy):

  • Nagrobek Chany (Channy), córki Izaaka, zmarłej 20 miesiąca marcheszwan (cheszwan) 5050 r. (05.09.1289 r.). Został odnaleziony w 1872 r. w chodniku jednej z ulic, a następnie przeniesiony na mur synagogi świdnickiej przy al. Niepodległości.
  • Granitowy nagrobek Druchny, córki Sabataja, zmarłej 12 miesiąca elul 5122 r. (02.09.1362 r.). Został odnaleziony w połowie lat 70. XX w. podczas prac ziemnych na skarpie przy ul. Wrocławskiej.
  • Granitowy nagrobek Izaaka, syna Sabataja, zmarłego 16 miesiąca elul 5151 r. (17.07.1391 r.). Został odnaleziony podczas robót ziemnych w maju 1988 r. obok fontanny na rogu Rynku i ul. Pułaskiego.
Print