W Prywatnym Muzeum Archeologicznym Władysława Litwińczuka wśród wielu eksponatów zgromadzono:
- żydowską wagę,
- dwie macewy odnalezione na terenie miasta.

Prywatne Muzeum Archeologiczne Władysława Litwińczuka
ul. Białostocka 6
Suraż
tel. 085 650 31 16

Print