W XVIII wieku gmina żydowska w Sianowie nie posiadała jeszcze własnego cmentarza, a jej zmarli chowani byli na cmentarzu w Szczecinku, za co gmina musiała uiszczać opłatę w wysokości 22 talarów, bądź też w Koszalinie[1.1]. Jednak trudności z przewożeniem zwłok, szczególnie podczas niepogody, doprowadziły w końcu w XIX wieku do założenia cmentarza żydowskiego w Sianowie. Znajdował się on po południowej stronie Pollnower Straße (dziś ulica Łubuszan)[1.2], na wschód od targu bydlęcego. Cmentarz został zdewastowany podczas okupacji, jednak przetrwał do 1973 roku. Ostatnie daty, jakie można było odczytać jeszcze wówczas na nagrobkach pochodziły z 1937 roku. Nie zachowały się jednak żadne nagrobki. Obecnie teren dawnego kirkutu o powierzchni 0,11 ha jest terenem zabudowanym[1.3]

Print
הערות שוליים
  • [1.1] http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/pol-s.html, [stan na 17 czerwca 2008].
  • [1.2] Fritz R. Barran, op.cit., s. 133.
  • [1.3] http://fodz.pl/?d=10&id=234&l=pl, [stan na 17 czerwca 2008].