W Instytucie YIVO w Nowym Jorku znajduje się kolekcja fotografii z okresu międzywojennego, przedstawiających Lublin i Żydów lubelskich, fotografie z okresu okupacji przedstawiające m.in. likwidację lubelskiego getta i wysiedlanie ludności żydowskiej do obozu zagłady, plakaty i druki ulotne z okresu międzywojennego, dotyczące życia społecznego i kulturalnego Żydów lubelskich.

Część zdjęć można obejrzeć online na stronie YIVO People of a Thousand Towns. Online Photographic Catalog [dostęp: 01.10.2015].

Print