Na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa „Treblinka” znajduje się pawilon, w którym przygotowano ekspozycje:

  •  „A więc wojna! Ludność cywilna we wrześniu 1939 r.” – 10 plansz z wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej,
  • „Okupacja niemiecka i Karny Obóz Pracy”,
  • „Macewy – żydowskie nagrobki” – zbiór kilkudziesięciu macew, pochodzących prawdopodobnie z cmentarza żydowskiego w Kosowie Lackim, wykorzystanych w czasie wojny do utwardzenia drogi łączącej obóz pracy z obozem zagłady,
  • „Obóz Zagłady dla Żydów” – wystawa poświęcona obozowi zagłady w Treblince. Znajdują się tu plansze informacyjne, archiwalne fotografie, przedmioty znalezione na terenie obozu (m. in. przedmioty codziennego użytku, zwój Tory).
Print