Organizacja Żydów Bocheńskich została utworzona w 1950 roku, z inicjatywy kilku ocalałych z Holocaustu, którzy po II Wojnie Światowej wyemigrowali do Izraela. Celem organizacji było odszukanie Żydów bocheńskich w Izraelu, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Do głównych założeń organizacji należy utrzymanie kontaktu pomiędzy byłymi mieszkańcami Bochni oraz ich potomkami, zachowanie pamięci o zamordowanych, ułatwianie rodzinom poszukiwania informacji na temat ich przodków oraz ochrona dziedzictwa żydowskiego Bochni przy jednoczesnej dbałości o kulturalny rozwój miasta.

Członkowie organizacji spotykają się regularnie na spotkaniach w Jerozolimie i Tel Awiwie. Współpracują również z mieszkańcami Bochni. Efektem tej współpracy było między innymi zorganizowanie w 2003 roku konferencji na temat Zagłady Żydów Bocheńskich. Przewodniczącą Organizacji Żydów Bocheńskich od 2000 roku jest Rachel Kollender (muzykolog z Bar-Ilan University). 

Print