„Księga pamięci” pt. Grajewe jisker buch (red. G. Gorin, New York 1950), która jest poświęcona historii społeczności żydowskiej z miejscowości Grajewo, została wydana przez Farajnikter Grajewer Hilfs-Komitet (ang. United Grayever Relief Committee). Tłumaczenie Księgi Pamięci Grajewa na język angielski dostępne jest online na stronie Grayevo Memorial Book|http://www.jewishgen.org/yizkor/Grajewo/Grajewo.html]]. Wersję oryginalną udostępnia online [[urle:The New York Public Library [dostęp: 30.09.2015].

Print