• W Lublinie funkcjonuje filia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie – jednej z ośmiu gmin skupionych w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Gmina Wyznaniowa Żydowska Filia w Lublinie
ul. Lubartowska 85
20-087 Lublin
tel.: (+48) 81 747 09 92
email: [email protected]
www.lublin.jewish.org.pl

  • Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Żydów w Polsce istnieje od 1950 r. Jest największą organizacją żydowską w kraju. Główne cele stowarzyszenia to integracja środowiska żydowskiego, działalność w obszarze kultury żydowskiej i języka jidysz oraz budowanie dobrych relacji polsko-żydowskich.

Oddział TSKŻ w Lublinie
Izba Pamięci Żydów Lubelskich
ul. Lubartowska 10
20-087 Lublin
tel.: (+48) 501 83 60 48, (+48) 602 473 118
www.tskz.pl

  • Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” jest organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją dotyczącą polityki pamięci i Holocaustu, ale także kwestiami związanymi z łamaniem praw człowieka i dyskryminacją. Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”:

- prowadzi warsztaty dla uczniów dotyczące praw człowieka i antydyskryminacji;
- organizuje spotkania, debaty, warsztaty oraz konferencje upamiętniające ważne wydarzenia historyczne;
- promuje integrację europejską poprzez organizowanie międzynarodowych podróży edukacyjnych do Miejsc Pamięci w Polsce i na Ukrainie.

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”
ul. Weteranów 6/3
20-038 Lublin
www.studniapamieci.blox.pl/

  • Ośrodek Brama Grodzka  Teatr NN” to samorządowa instytucja kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby – Bramy Grodzkiej – będącej dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania wielu kultur, tradycji i religii. Działalność programowa Ośrodka związana jest z przywracaniem pamięci o nieistniejącym już lubelskim mieście żydowskim. Swoje cele Ośrodek realizuje poprzez działania artystyczne, wystawy, spotkania, sesje, promocje książek i czasopism, projekcje filmów, koncerty, działania w przestrzeni publicznej i działania edukacyjne. Ośrodek gromadzi materiały archiwalne związane z historią polsko-żydowskiego Lublina (fotografie, relacje mówione, różnego rodzaju dokumenty). W oparciu o te materiały powstała wystawa dokumentalna, opowiadająca w pierwszej części o przedwojennym, dwukulturowym Lublinie, wraz z makietą w skali 1:250, będącą częściową rekonstrukcją nieistniejącej dzielnicy żydowskiej, oraz makietą wirtualną. Druga część wystawy jest poświęcona pamięci o Zagładzie społeczności żydowskiej w Lublinie. Jest to też opowieść o Sprawiedliwych – tych, którzy ratowali Żydów. Ma ona formę instalacji artystycznej.

Ośrodek Brama Grodzka  Teatr NN
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. (+48) 81 532 58 67
email: [email protected][email protected]
www.teatrnn.pl

  • Fundacja Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie” powstała w 2010 r. z inicjatywy osób z lubelskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Organizacja stawia sobie za cel ochronę i rewitalizację żydowskich cmentarzy znajdujących się na terenie Lublina.

Fundacja Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie
ul Lubartowska 85
20-087 Lublin
tel. (+48) 81 745 03 47
www.kirkuty-lublin.pl

Print