Cmentarz żydowski w Szadku został założony na początku XIX w. Jest położony w lesie przy drodze ze Zduńskiej Woli do Szadkowic - Ogrodzim. Ostatni znany pochówek odbył się w 1942 r. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz.

W latach 90-tych Burchard pisał: „Rok założenia nieznany, powierzchnia około 0,6 h, nieogrodzony, zdewastowany, zachowanych tylko około 20 nagrobków”[1.1]. Do dzisiejszego dnia zachowały się jedynie fragmenty macew wystające z ziemi.

W 2005 r. przeprowadzono prace porządkowe na kirkucie. Wybudowano ogrodzenie i wystawiono tablicę z napisem w języku polskim, hebrajskim i angielskim: "Renowacja cmentarza w Szadku została przeprowadzona we wrześniu 2005 /Elul 5765/ dzięki wsparciu finansowemu P. Joela Opatut i jego rodziny dla uhonorowania szlachetnego życia Żydów tu pochowanych oraz pomordowanych podczas zagłady i pozbawionych godnego pochówku. Tętniąca niegdyś życiem Żydowska społeczność Szadku nie istnieje. Pamięć o niej jej dziedzictwie i dobrobku trwa wiecznie w osobach jej potomków". Zostało to zorganizowane przez PJCRP[1.2] we współpracy z władzami miasta i miejscowym proboszczem.

Punkt na mapa.szukacz.pl|http://mapa.szukacz.pl/?&n=51.675746&e=18.969953&z=12m&typ=n&poi=hotel&t=Klikni]]

[[urle:Punkt na mapy.google.pl

Print
הערות שוליים
  • [1.1] P. Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, s. 127.
  • [1.2] http://www.pjcrp.org/menu_pol.html [stan na 15.05.2009].