Nowy cmentarz żydowski w Wohyniu został założony w XIX w. poza granicami ówczesnej osady, przy ulicy Parczewskiej, w odległości około pół kilometra od rynku. W czasie wojny kirkut został częściowo zdewastowany przez Niemców.

Na nieogrodzonym, porośniętym topolami i lipami terenie o powierzchni około 0,5 hektara, do dziś zachowały się 82 macewy i ich fragmenty. Większość z nich wykonano z typowych dla Podlasia granitowych głazów narzutowych, nie poddanych szczególnej obróbce kamieniarskiej, a także z piaskowca. Na macewach znajdują się inskrypcje hebrajskie, z zachowanymi śladami polichromii, bez elementów zdobniczych.

Teren cmentarza porastają gęste krzewy. W 2006 r. w przedniej części kirkutu znajdowało się wysypisko śmieci. Od 2010 roku nekropolią opiekują się nauczyciele i młodzież z miejscowego Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich, którzy prowadzą tu prace porządkowe i inwentaryzacyjne.

Print