Pierwszy cmentarz żydowski w Wystruci założono ok. 1840 roku. Zapełnił się do końca XIX wieku. Nie wymienia go już Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933 (Berlin 1933), ale pojawia się jeszcze na mapach z lat 20. Znajdował się w pobliżu torów kolejowych, na wschód od ślepego odcinka ul. Pobiedy (ros. ул. Победы). Jego teren zabudowany jest obecnie nowoczesnym kompleksem przemysłowym fabryki koniaków „Alliance 1892”, noszącym adres Gogola 9a (ros. ул. Гоголя, 9А).

Bibliografia

  • Alicke K. D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im Deutschen Sprachraum, t. 2, München 2008, s. 2066.

 

 

Print