המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Zyskind Mosze

Mosze Zyskind - מידע אישי
מקצוע: dyrygent
Related towns: Łomża, Równe, Białystok, Brześć

Zyskind Mosze (? – ?) – dyrygent, grał też na fisharmonii.

Studia muzyczne ukończył w konserwatorium w Leningradzie. Początkowo był dyrygentem w Łomży, a następnie w Równem, gdzie prowadził chór synagogalny przy kantorze Symche Kusewickim oraz chór Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego „Hazomir”. W latach poprzedzających II wojnę światową był dyrygentem w Białymstoku, a następnie w Brześciu nad Bugiem.

Bibliografia:

  • „Di Chazonim Welt” 1934, nr 4.
  •  Fater I., Jidisze muzik in Pojln cwiszn bejde welt-milchomes, Tel Awiw 1970.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.