W odległości ok. 4 km od Zarąb Kościelnych na trasie do Czyżewa leży wieś Mianówek. Pochowani są tam żydowscy mieszkańcy okolicznych miasteczek, zamordowani przez Niemców w sierpniu 1941 roku. W miejscu męczeństwa znajduje się podłużna mogiła w betonowym obramowaniu, ogrodzona metalowym płotem. Miejsce egzekucji upamiętnia granitowy pomnik wykonany w 1959 r. z napisami w językach polskich i hebrajskim, wykutymi w półkolistych tablicach, o treści: „Tu w masowej mogile spoczywają szczątki 5000 Żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci miasteczek Zaręby Kościelne, Czyżewa, Andrzejewa i okolicy bestialsko zamordowanych przez hitlerowskich ludobójców jesienią 1941 r. Jedyną ich zbrodnią było to, że byli Żydami. Cześć ich pamięci”.

Print