Jesienią 1941 r. w budynku przy ul. Zamkowej 11 Niemcy utworzyli karny obóz pracy przymusowej. Wśród więźniów były także osoby pochodzenia żydowskiego. W obozie przeciętnie przebywało około stu więźniów. Byli oni wykorzystywani do katorżniczej pracy na rzecz okupanta, między innymi w warsztatach stolarskich i przy kopaniu torfowiska. Podczas prac dochodziło do doraźnych egzekucji. Więźniowie ginęli też w egzekucjach, przeprowadzanych w okolicach Hajnówki i Pilik. Obóz funkcjonował do połowy lipca 1944 r. Szacuje się, że przeszło przez niego ok. 2 tys. więźniów[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Pilichowski Cz., Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, Warszawa 1979