W sierpniu 1941 r. w lesie koło wsi Suchowola Niemcy rozstrzelali około 350 żydowskich mieszkańców Korca. Ciała ofiar pogrzebano w miejscu kaźni. Po wojnie na zbiorowej mogile wzniesiono pomnik.

Print