W dn. 21 maja 1942 r. funkcjonariusze SD z Równego, wspomagane przez niemiecką żandarmerię oraz policję ukraińską dokonali egzekucji około 2,5 tys. Żydów z Korca. Ofiary rozstrzelano w lesie Kozak, położonym ok. 7 km od Korca. Po wojnie na zbiorowym grobie ustawiono pomnik.

Print