הנה פורסם הספר "אני מניח אבן... גורלם של יהודי קנטי". הספר חובר על ידי תדיאוש דרייה – חבר איגוד חובבי קנטי וחבר מערכת בעיתון הלוקלי "לוח שנה של קנטי" (Almanach Kęcki). המחבר ניהל את מחקרו שנים – הוא דיבר עם תושבי קנטי הוותיקים והשתמש במאגרי מידע שונים, ביניהם המכון יד ושם ופורטל שטעטל וירטואלי. הספר "אני מניח אבן... גורלם של יהודי קנטי" אינו חיבור היסטורי גרידא. נכללים בו אינפורמציות רבות על המקומות המסוימים, קצת כמו במדריך. המחבר מביא סיפורים אישיים של תושבי העיר. היתרון הגדול של הספר הוא נכתב בסגנון חי ועסיסי. אף על פי שהמחבר נולד כבר בשנות ה-50, תמונת העיר שהוא שרטט בספרו מאוד נאמנה. דרייה תיאר את יהודי העיר לא כמו מיעוט אלמוני אלא כחלקה בלתי נפרד של העיר – כשכנים שהתגוררו ביחד עם פולנים והיוו אותה מציאות. כל תפוצה של הספר שפורסם ב-300 עותקים בלבד – נמכרה במשך ימים ספורים. עובדה זאת מעידה על חשיבותו וביקוש של הספר.

Print