Niemiecki nazistowski obóz pracy przymusowej dla Żydów powstał na początku listopada 1942 roku, na niewielkim terenie dawnego getta tomaszowskiego. Obejmował pięć ulic: Jerozolimską, Małą, Joselewicza, Wschodnią i Piekarską. Był otoczony drutem kolczastym i pilnowany z zewnątrz przez kolaborantów ukraińskich. Na czele obozu postawiono Samuela Bersteina, adwokata z Łodzi, poprzednio policjanta zatrudnionego w Żydowskiej Służbie Policyjnej. Żydzi pracowali w warsztatach przy ul. Pilicznej 12 oraz w stolarniach Organizacji Todt przy ul. Wieczność, Zgorzelickiej i Prawej.  W maju 1943 r. obóz w Tomaszowie został zlikwidowany, a Żydzi (około 600 osób) wywiezieni do obozu pracy w Bliżynie koło Skarżyska.

Print