Kościół pw. Wszystkich Świętych jest jedną z największych świątyń w Warszawie. Został wzniesiony w II poł. XIX w. według projektu Henryka Marconiego. Polski architekt pochodzenia włoskiego, podobno wzorował wnętrze na kościele św. Justyny w Padwie.

W czasie bombardowania Warszawy, we wrześniu 1939 r., kościół Wszystkich Świętych uległ poważnym zniszczeniom. Spłonęły organy, dzwony roztopiły się pod wpływem temperatury, a dolny kościół został zasypany przez zawalone sklepienie.

Po zajęciu Warszawy przez Niemców kościół znalazł się na terenie getta. Służył chrześcijanom pochodzenia żydowskiego, którzy w liczbie 5 tys. zostali umieszczeni w getcie. Na plebanii kościoła, dzięki zaangażowaniu księży Marcelego Godlewskiego i Antoniego Czarneckiego, schronienie i pomoc znalazło wiele osób pochodzenia żydowskiego. Wśród nich byli m.in. prof. Ludwik Hirszfeld oraz Krzysztof Zamenhof (wnuk Ludwika Zamenhofa) z żoną Wandą.

Szacuje się, że prałat Godlewski uratował od tysiąca do trzech tysięcy Żydów. W parafii Wszystkich Świętych wydawano dziesiątki metryk chrztu, które pomagały Żydom przybrać nową tożsamość i uniknąć śmierci w getcie lub obozie zagłady. Znane są też przypadki wyprowadzania przez księdza Godlewskiego dzieci z getta i umieszczania ich w ośrodkach klasztornych[1.1].

Pod wpływem księdza Godlewskiego wielu Żydów przeszło na chrześcijaństwo. Prof. Ludwik Hirszfeld, mieszkający na plebanii, pisał w swoich wspomnieniach:

Kazanie. (...) Pięknie i odważnie mówił prałat Godlewski. Że Ojczyzna jest jak Matka. Czasem skrzywdzi, czasem w zapamiętaniu jest niesprawiedliwa, ale Matce się przebacza, gdyż Matka pragnie tylko dobra swych dzieci. (...) Dużo ludzi chrzciło się w dzielnicy, i starszych i młodych, nieraz całymi rodzinami. Były między nimi moje uczennice i uczniowie. Nieraz proszono mnie na ojca chrzestnego. Jakie motywy mogli mieć ci ludzie? Korzyści bowiem nie mieli żadnej, zmiana wiary niczym nie zmieniała ich stanowiska prawnego. (...) Żydzi są zmęczeni atmosferą ogólnej niechęci. Za co? Stoi przede mną w czasie chrztu moja słuchaczka. Nos semicki, usta grube, ale w oczach widzę wielkie pragnienie ludzkiej sympatii, które chce odwzajemnić pełnią wezbranego serca[1.2].

Po rozpoczęciu wielkiej akcji likwidacyjnej w lipcu 1942 r., ksiądz musiał opuścić teren getta. W 2009 r. Instytut Yad Vashem pośmiertnie przyznał mu medal Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów.

Kościół uległ zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku. Po wojnie został odbudowany dzięki finansowemu wsparciu ze strony Żydów. O dramatycznej historii tego miejsca w czasie drugiej wojny światowej przypomina tablica z napisem: „Kościół Wszystkich Świętych upamiętnia Polaków ratujących Żydów w latach 1939–1945".

Kilka lat temu w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej na warszawskim Służewie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą okupacyjnej działalności księdza Antoniego Czarneckiego .

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Engelking B., Leociak J., Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2013, s. 673.
  • [1.2] Świadectwo profesora Ludwika Hirszfelda, [w:] Grzesik J., Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej (1939-1945), Lublin 2006, ss. 33–57.