W sierpniu 1941 roku Niemcy utworzyli w Wysokiem Mazowieckiem getto, zlokalizowane w rejonie Rynku oraz ulic: Dolnej, Krzywej, Kościuszki, Jagiellońskiej i Długiej. Stłoczono w nim kilka tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, w tym także przesiedleńców z pobliskich miejscowości. Likwidacja getta nastąpiła w dniu 2 listopada 1942 r. – jego mieszkańców Niemcy deportowali do Zambrowa, a następnie do Treblinki. Część osób rozstrzelano na miejscu.

Print