W latach drugiej wojny światowej cmentarz żydowski w Żabnie był miejscem egzekucji. Między innymi w dniu 15 września 1942 r., podczas likwidacji getta w Żabnie, Niemcy rozstrzelali na cmentarzu grupę miejscowej ludności żydowskiej. Ofiary pogrzebano w miejscu zbrodni. Wcześniej - w dniu 10 marca 1942 r. - na cmentarzu pochowano grupę kilkunastu osób, zamordowanych na terenie miasta.

Po wyzwoleniu na cmentarzu pojawiło się kilka pomników, ufundowanych przez rodziny osób zamordowanych w latach Zagłady. Do takich należy m.in. nagrobek 19-letniego Dawida Salpetera. W sierpniu 2004 roku wzniesiono pomnik poświęcony ofiarom Holocaustu. Na stylizowanej na macewę płycie wyryto napis: "Błogosławionej pamięci kilkuset żydowskich mieszkańców Żabna, ofiar hitlerowskich zbrodni w okresie II wojny światowej. Fundatorzy: Dorota Aronowitz, Genowefa Dombek, Mala Forst, Anna Shore".

Print