Przed budynkiem dawnego spichlerza należącego przed wojną do rodziny Kohenów w 1986 r. nakręcono pierwszą nowelę (o tytule Kwiaty) filmu Kołysanka (reżyser Federo Sevelli), opowiadającego o Zagładzie widzianej oczami dziecka.

Print