7 lipca wieczorem, z nastaniem 2. dnia miesiąca tamuz, rozpoczął się jorcajt cadyka Szlomo Halberstama z Bobowej.

Urodzony w 1847 r. Szlomo Halberstam był synem Meira Natana i wnukiem cadyków Chaima Halberstama z Nowego Sącza oraz Eliezera Horowitza z Dzikowa. Po przedwczesnej śmierci ojca wychowywał się na dworach swoich dziadków.

– Szlomo Halberstam był ulubionym wnukiem rebego Chaima z Sącza – mówi Duvid Singer, chasyd bobowski z Nowego Jorku – Sądecki rebe powierzył mu opracowanie swoich prac o prawie żydowskim, pytań i responsów, wydanych pod tytułem Diwrej Chaim. Szlomo Halberstam został wybrany do ich sprawdzenia i dostarczenia do druku.

Szlomo Halberstam mieszkał w Bukowsku, Oświęcimiu i Wiśniczu, gdzie założył jesziwę. Nauki w niej pobierało wielu późniejszych chasydzkich liderów, m.in. Becalel Jeszaja Bornstein i Eliezer Dawid Grunwald. Już wtedy cieszył się ogromnym autorytetem. W 1889 r. został podjęty przez cesarza Franciszka Józefa.

W 1891 r. Szlomo Halberstam przeniósł się do Bobowej. Zmarł w 1905 r. podczas kuracji w Niemczech. Pochowano go na cmentarzu w Bobowej.

Dynastia chasydzka stworzona przez Szlomo Halberstama stała się jedną z najbardziej znanych i jest kontynuowana do dziś. Od 2005 r. przewodzi jej rebe Ben Cyjon Arie Lejbisz Halberstam, a chasydzi bobowscy mieszkają m.in. w Nowym Jorku, Montrealu, Toronto, Antwerpii, Londynie i Jerozolimie.

Źródło: informacje własne

Print