בשנת 1911 התירו הרשויות העירוניות של ביחאווה לקהילה היהודית להקים בית עלמין חדש. היה זה בעיקר תודות להשתדלותו של רבי רחמיל גרינבאום שהיה הרב המקומי משנת 1894 [1.1]. הקרקע של בית העלמין נרכשה ב-800 רובל מאנדז'יי לובודז'ינסקי. כספים נתרמו ע"י שמול ארליך [1.2]. התושבים של גרודזני וקולוניה גלצוב התנגדו להקמת בית העלמין החדש, מחשש לזיהום הנהר הזורם ליד בית העלמין.
בית העלמין החדש מוקם ברחוב פרטיזנטוב 78. לא נותרו בו אבני מצבות. כיום זהו שדה חקלאי בשטח של יותר מ-0.5 הקטר (5 דונם).

Print