Sporo dokumentacji, związanej z Holokaustem, znajduje się w rzeszowskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej. Część została opublikowana w „Zagłada Żydów na Rzeszowszczyźnie. Album Pamięci, IPN, Rzeszów-Warszawa 2004

Dokumenty dotyczące społeczności żydowskiej SA także gromadzone w Archiwum Państwowym. Przy archiwum mieści się również Ośrodek Badań Historii Żydów, zajmujący się gromadzeniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem i opracowywaniem materiałów archiwalnych o tematyce żydowskiej.

Archiwum Państwowe w Przemyślu, akta notariuszy z Rzeszowa z lat 1859-1939. (w) Akta notariuszy w zasobie Archiwum państwowego w Przemyślu, Przemyśl 1994.)

 Archiwum Państwowe w Rzeszowie – Akta miasta Rzeszowa z lat 1569-1944, w tym protokoły z posiedzeń rady miejskiej i akta samorządu miejskiego z okresu II Rzeczypospolitej oraz spisy wyborców do rady miejskiej z lat 1925 i 1939, a także księga urodzin dzieci żydowskich z lat 1912-1939. Ponadto spisy uchodźców z Ukrainy i Niemiec jak również kartoteki ruchu ludności. Są tez materiały dotyczące dzierżaw i inwestycji budowlanych. Z okresu II wojny światowej pochodzi zbiór afiszów niemieckich władz okupacyjnych, spis zmarłych Żydów w latach 1935-1942.

Archiwum Akt Nowych dot. getta, panujących warunków, egzekucji, transportów do obozów zagłady, likwidacji getta w Rzeszowie.

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej zespół IKP zdjęcia z getta w Rzeszowie.

Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, zbór zdjęć z przedwojennego Rzeszowa oraz dot. Holocaustu w tym wysiedlenia Żydów z getta.

Muzeum Historyczne w Rzeszowie, zbiór zdjęć rzeszowskich Żydów z dwudziestolecia międzywojennego i okresu II wojny światowej, a także ogłoszeń.

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, zbiór zdjęc Żydów m.in. z Brzozowa i Jasła.

Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, zbiór zdjęć Żydów z terenu województwa, w tym związanych z Holocaustem oraz ogłoszeń z okresu II wojny światowej.

Społeczny Komitet Wydania Dzieł Franciszka Kotuli, zbór zdjęc Rzeszowa i Żydów rzeszowskich z okresu II wojny światowej.

Muzeum Historyczne w Berlinie, zbiór fotografii Maxa Kimbergera dot. Żydów rzeszowskich z 1940 r.

Muzeum w Jarosławiu, fotografie dot. rzeszowskiego getta z 1942 r.

Muzeum w Przeworsku, zdjęcia Żydów rzeszowskich z okresu II wojny światowej.

Unitedt States Holocaust Memorial Museum, zbiór fotografii dot. Żydów rzeszowskich w czasie II wojny śwaitowej.
 

 

Print