Gród z podgrodziem istniał tu już w XII w., prawa miejskie Koźmin otrzymał przed rokiem 1318. W 1338 r.

Kazimierz III Wielki darował miasto Maćkowi Borkowicowi który zbudował w Koźminie zamek. Później miasto wielokrotnie zmieniało właścicieli. W XVI w. było własnością rodu Górków, po nich między innymi Sapiehów. W czasach I Rzeczpospolitej Koźmin należał do najsilniejszych grodów w Wielkopolsce. W XVI w. był tu silny ośrodek sukienniczy, a w XVII w. ośrodek reformacji (w 1561 r. bracia czescy otworzyli w Koźminie drukarnię). W listopadzie 1918 r. sformowano tu Radę Robotniczo- Żołnierską oraz, po wybuchu powstania wielkopolskiego, kompanię żołnierską.

W 1875 r. wybudowano linię kolejową, co przyspieszyło rozwój miasta. W latach 1887 - 1932 miasto powiatowe (powiat koźmiński). Podczas II wojny światowej Koźminie od 6 IX 1939 do 23 I 1945 znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. kaliskiego. Przed rokiem 1875 i od 1999 w powiecie krotoszyńskim. 1 I 1997 r. do nazwy miasta dodano przymiotnik „Wielkopolski”. Od tego momentu oficjalna nazwa miasta brzmi Koźmin Wielkopolski. 

Print