Osada Dąbie była wzmiankowana już w 1232 r. jako własność klasztoru norbertanek ze Strzelna. W 1423 r. Dąbie otrzymało prawa miejskie na prawie magdeburskim. Miasto było wówczas własnością królewską. W 1792 r. zaczęli osiedlać się tutaj pierwsi Żydzi. W 1793 r. Dąbie znalazło się w zaborze pruskim, w 1807 r. - w Księstwie Warszawskim, a w 1815 r. – w Królestwie Polskim. W 1864 r. w pobliżu Dąbia doszło do bitwy powstańców styczniowych z wojskami rosyjskimi.

Print