Pierwsze wzmianki o wsi Biała pochodzą z 1278 roku. W 1498 r. Biała otrzymała prawa miejskie. Rozwojowi miasta sprzyjało korzystne położenie przy szlaku handlowym do Sandomierza i Łęczycy.

Od 1795 r. Biała znajdowała się w zaborze pruskim, od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, od 1815 r. w Królestwie Polskim.

W 1870 r. władze carskie pozbawiły Białą Rawską praw miejskich, które odzyskała w okresie II RP, w 1925 roku.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Białą Rawską zajęły wojska niemieckie, a w styczniu 1945 r. wojska radzieckie.

Print