Pierwsza wzmianka o osadzie Niemce pochodzi z 1590 r. Wchodziła ona wówczas w skład wsi Porąbki i była własnością biskupów krakowskich. Od 1795 r. Niemce należały do zaboru pruskiego, od 1807 r. do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. do Królestwa Polskiego. W 1814 r. odkryto tutaj pokłady węgla kamiennego i uruchomiono pierwszą kopalnię. W 1822 r. powstała huta cynku.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Niemce zajęły wojska niemieckie, a w styczniu 1945 r. wojska sowieckie.

W 1967 r. Niemce przyłączono jako dzielnicę do miasta Kazimierz Górniczy, które w 1975 r. przyłączono do miasta Sosnowiec.

Print