Osada została lokowana w 1580 r. Rozwojowi osady sprzyjało korzystne położenie przy szlaku handlowym z Przemyśla do Siedmiogrodu. Przed 1728 r. osada otrzymała prawa miejskie, pod nazwą Urbanice. W 1742 r. miasto otrzymało prawo odbywania 8 jarmarków rocznie. Z czasem tutejsze jarmarki na bydło (19 sierpnia) stały się słynne w całej Galicji. Od 1772 r. Urbanice znajdowały się w zaborze austriackim. Pod koniec XIX w. Urbanice przyszły na własność żydowskiego kupca Mendla Randa, który był najbogatszym Żydem nad górnym Sanem. Podczas I wojny świata miasto zostało poważnie zniszczone i wyludniło się.

W okresie międzywojennym w 1919 r. Urbanice utraciły prawa miejskie.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Urbanice zajęły wojska sowieckie. Wieś weszła do sowieckiej strefy okupacyjnej. W czerwcu 1941 r. Urbanice zajęły wojska niemieckie, a w lipcu 1944 r. przez wojska sowieckie. Wieś włączono w granice ZSRR, pod nazwą Szewczenkowo. Podczas masowych wysiedleń ludności całkowicie wyludniono okolicę. Większość zabudowy wioski została zniszczona. W 1951 r. Szewczenkowo w ramach umowy o zamianie granic przywrócono do Polski, a w 1957 r. zmieniono nazwę na Lutowiska. Obecnie jest tu siedziba największej obszarowo gminy w Polsce. Wieś ma ponad 700 mieszkańców.

Print