Osada pochodząca z XIV w., wzmiankowana została po raz pierwszy w 1410 r. Prawa miejskie uzyskała w 1768 r. W 1899 r. w Jedliczu rozpoczęto budowę rafinerii nafty, oddanej do użytku w 1902 r. przez co miasto zaczęło nabierać większego znaczenia. Rozwój gospodarczy związany był także z wybudowaniem linii kolejowej ze Stróż przez Jedlicze do Zagórza, a potem także łączącej Rzeszów z Krosnem przez stację kolejową w Jedliczu. Utracone w czasie zaborów prawa miejskie Jedlicze odzyskało w 1967 roku. Według danych z 31 grudnia 2006, miasto liczyło 5576 mieszkańców.

 

 

Print