Wieś założona w XIV w.; prawa miejskie 1398; własność Orzechowskich, Stadnickich i Krasickich; ośrodek klucza; 1772–1918 w zaborze austr.; 1880 pozbawiona praw miejskich; 13 IX 1939 pod Krzywczą walki oddziałów polskiej 11. dywizji piechoty z oddziałami niemieckiego XVII korpusu; w czasie okupacji niemieckiej, 1942–44 ośrodek konspiracji AK; 1944–46 walki z UPA; 1944–45 deportacje ludności polskiej przez NKWD w głąb ZSRR; 1944–48 rejon działalności partyzantki antykomunistycznej; IX 1939, następnie w okresie walk z UPA wieś znacznie zniszczona. Barokowy kościół parafialny Narodzenia NMP (1625, gruntowna przebudowa przed 1760), dzwonnica (koniec XVIII w.); dwór (XVII w., przebudowa XIX w. i 1928); dawna greckokatolicka cerkiew parafialna Narodzenia NMP (1841, remontowana 1911). W pobliżu Krzywczy, w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, rezerwat leśny Brzoza Czarna w Reczpolu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print