Pierwsza osada targowa wzmiankowana była w 1145 r. W 1370 r. Inowłódz otrzymał prawa miejskie. Wówczas to miasto zostało otoczone murami obronnymi, a dodatkowo wybudowano jeszcze zamek. Inowłódz pełnił ważną funkcję w systemie obronnym Królestwa Polskiego. W 1655 r. w okolicach miasta hetman Czarnecki stoczył zwycięską bitwę ze Szwedami.

Od 1795 r. Inowłódz znalazł się w zaborze pruskim, od 1807 r. - w Księstwie Warszawskim, od 1815 r. - w Królestwie Polskim. Pod koniec XIX w. Inowłódz stał się modną osadą letniskową, głównie dla Żydów z Tomaszowa, Łodzi i Warszawy. W 1870 r. utracił prawa miejskie.

Podczas I wojny światowej w 1914 r. Inowłódz znajdował się na samej linii frontu. O skali prowadzonych tutaj działań wojennych świadczy fakt, że podczas jednej z bitew w Inowłodzu, Niemcy stracili 60 tys. żołnierzy. Miasto było poważnie zniszczone.

Print