Jabłonka Kościelna to wieś leżąca w powiecie wysokomazowieckim, na terenie województwa podlaskiego; w latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego. Od 1795 roku znajdowała się w zaborze pruskim; od 1807 r. w Księstwie Warszawskim; od 1815 r. w Królestwie Polskim, a w jego obrębie w woj. augustowskim (od 1837 roku - guberni). W 1867 r. Jabłonka znalazła się w utworzonej guberni łomżyńskiej. W okresie międzywojennym znajdowała się w woj. białostockim. Położona jest w połowie drogi między Zambrowem a Wysokiem Mazowieckiem.

Pierwsze wzmianki dotyczące wsi o pierwotnej nazwie Jabłonka Świerszczewo, odnajdujemy już w dokumentach z pierwszej ćwierci piętnastego stulecia. Została zasiedlona przez ród Jabłońskich. Utworzenie w 1493 r. parafii oraz wybudowanie w późniejszym okresie kościoła spowodowało wydzielenie się wsi i zmianę nazwy na Jabłonkę Kościelną. W początkach XVIII w. wieś znalazła się w rękach zamożnej rodziny Slaskich, a następnie Skiwskich. W końcu XVIII stulecia wieś przekształciła się w miasteczko z przeważającą ludnością żydowską.

Print