Pierwsza wzmianka o mieście Korzec pochodzi z 1150 roku. Przez długi czas należało do Koreckich, potem przeszło w ręce Leszczyńskich, a po nich Czartoryskich. Książę Józef Klemens Czartoryski założył tu wytwórnię pasów kontuszowych oraz fabrykę porcelany, która spłonęła w 1797 roku.

Print