Wzmiankowany w 1364 roku.  Prawa miejskie otrzymał między 1426–50. Miasto prywatne, własność: m.in. Łodziów, od 1676 Działyńskich, od 1880 Zamoyskich. W poł. XVIII w. powstała tu hodowla jedwabników i produkcja tkanin jedwabnych na małą skalę. W latach 1793–1919 w zaborze pruskim (1807–15 w Księstwie Warsz.); udział mieszkańców w powstaniach wielkopolskich: 1848 (7 V ogłoszenie Rep. Kórnickiej) i 1918–19; od 1875 połączenie kolejowe; w okresie międzywojennym ośrodek handlowo-usługowy; w czasie okupacji niem. wcielony do III Rzeszy; ośrodek konspiracji. W 1961 do Kórnika przyłączono wieś Bnin.

W 1. poł. XIX w. T.A. Działyński zaczął gromadzić w zamku zbiory muzealne i rękopiśmienne, które dały początek Bibliotece Kórnickiej; 1924 W. Zamoyski przekazał narodowi zamek ze zbiorami muzealnymi, biblioteką, majątkami ziemskimi, pałacem Działyńskich w Poznaniu; 1925 uchwałą sejmu została ustanowiona fundacja pod nazwą Zakłady Kórnickie (biblioteka, muzeum, arboretum). W 1932 r. powstała placówka nauk. do badań dendrologicznych i pomologicznych Inst. Dendrologii (1953 przejęta przez PAN). Miejsce urodzenia (1923) W. Szymborskiej.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print