Lokowany w 1418 r[1.1]. na gruntach wsi Wysokie. Stare gniazdo rodowe Nałęcz Odrzywolskich[1.2]. Miasto prywatne obdarzone przywilejami przez królów: Władysława Jagiełłę, Zygmunta Augusta, Stanisława Augusta.

Zniszczone podczas wojen szwedzkich. W 1752 r. Odrzywół przeszedł w ręce Świdzyńskich, którzy zabrali mieszczanom prawo propinacji, ograniczyli dostęp do lasów i pastwisk. W 1790 było w Odrzywole 280 mieszkańców.

W 1820 r. były tu 2 murowane domy i 58 drewnianych. W siedem lat później odnotowano 367 chrześcijan i 19 Żydów[1.3]. W 1858 r. miasto zostało poważnie zniszczone przez pożar[1.4]. W 1864 r. zamieszkiwało 690 osób, w tym 126 Żydów[1.5]. W pięć lat później Odrzywół stracił prawa miejskie. Spis z 1901 r. wykazał 800 mieszkańców.

W okresie międzywojennym Odrzywół był osadą w gminie Ossa, powiatu opoczyńskiego. W 1930 r. było 1336 mieszkańców, w tym 692 Żydów.
 

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. J. Z. Łozińskiego, B. Wolff, Warszawa 1958, z. 8, s. 18
  • [1.2] „Magazyn Słowa Ludu” 1961, nr 78
  • [1.3] J. Wiśniewski, Dekanat Opoczyński, Radom 1913, s. 102
  • [1.4] Słownik Geografii Turystycznej Polski, t. 2. Warszawa 1959, s. 643
  • [1.5] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t.7, Warszawa 1888, s. 394