Wczesnośredniowieczne grodzisko, wzmiankowane 1256; prawa miejskie 1394; od XV w. miasto rzem.-usługowe na szlaku z Poznania do Frankfurtu (nad Odrą) oraz z Poznania do Szczecina; w XVI w. ośrodek sukiennictwa i garbarstwa; upadek w 2. poł. XVII w. po wojnach pol.-szwedzkich; 1793–1919 w zaborze prus. (1807–15 w Księstwie Warsz.); w XIX w. lokalny ośrodek handl.-usługowy; w XIX w. działało tu Pol. Tow. Roln.; od 1888 połączenie kol.; udział mieszkańców w powstaniach wielkopol. 1848 i 1918–19 (udział w zdobyciu Sierakowa oraz walkach pod Kolnem, Kamionną i Zbąszyniem); 1920 Urszula Ledóchowska (kanonizowana 2003) zał. w P. pierwszy dom zgromadzenia urszulanek szarych (w miejscowej kaplicy spoczywa jej ciało); w czasie okupacji niem. 1939–45 wcielone do III Rzeszy, wysiedlenia mieszkańców do GG.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print