Wieś wzmiankowana 1367; prawa miejskie przed 1494; znane m.in. z garbarstwa, murarstwa, malarstwa (obrazy malowane przez miejscowych mistrzów, jeszcze w XIX w. sprzedawano na okolicznych jarmarkach i odpustach); w XVII w. w pobliżu R. papiernia, huta szkła i młyny. W XVI w. Komarniccy wznieśli zamek rycerski, następnie własność m.in.: Drohojowskich, Sobieskich, Lubomirskich, Radziwiłłów (zamek rozebrany ok. 1900); 1524 i 1672 R. zostały spalone przez Tatarów, podczas wojny północnej 1705–07 zrabowane przez Szwedów. W 1772–1918 w zaborze austr.; 1874 utrata praw miejskich; Niemcy 1939–44 spalili większą część zabudowań w rynku i wymordowali ludność żydowską. Na południe od R., w dolinie Turnicy, rezerwat leśny (starodrzew jodłowo-bukowy) Turnica.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print