Najważniejsze archiwalia dotyczące Żydów w Sopocie znajdują się w:

  • Archiwum Państwowe w Gdańsku, Naczelne Prezydium Prowincji Prus Zachodnich w Gdańsku, 1797–1940, Gmina wyznaniowa żydowska w Sopocie, sygn. 7/134.
  • Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta notariusza Herberta Lewy w Gdańsku, m.in.: statut gminy wyznaniowej żydowskiej w Sopocie (1913), spalenie synagogi w Sopocie podczas „nocy kryształowej” w Wolnym Mieście Gdańsku (12/13 XI 1938), sprawa Gminy Synagogalnej w Sopocie przeciwko Commercial Union o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od pożaru (po spaleniu synagogi), sygn. 217-227, 1889-1907, 2235-2279, 2320-2333, 2334-2342.
  • Archiwum Państwowe w Gdańsku, Oddział w Gdyni, Akta miasta Sopotu, 1862–1945, m.in. budowa i zburzenie synagogi w Sopocie, sygn. 521/1154.

 

Print