היהודים התיישבו בשוויירז'ה מאמצע המאה ה-16. בשנת 1565 נרשמו 14 משפחות יהודיות. באמצע המאה ה-18 התקיימה כאן קהילה מאורגנת, שכללה גם יהודים מכפרי הסביבה. ב-1769 חיו בשוויירז'ה 120 יהודים.

Print