• ul. Hankiewicza 1
    02-103 Warszawa

Korespondencja z lat 1954-1955 w sprawie zamknięcia cmentarza żydowskiego i przeznaczenia jego terenu pod budowę parku. Zawiera pisma władz gminnych i centralnych oraz protokół z posiedzenia Prezydium Rady Gminnej w Przysusze poświęconego sprawie cmentarza.

Print