Organizacja Syjonistów-Ortodoksów „Mizrachi” powstała w Wilnie w 1902 r. jako frakcja Światowej Organizacji Syjonistycznej. Od 1917 r. działała w Polsce jako samodzielna partia polityczna. Popierała program autonomii narodowo-kulturalnej Żydów. W Warszawie współpracowała z Ogólną Organizacją Syjonistyczną, zwłaszcza z frakcją Et Liwnot[1.1]. Najważniejszymi działaczami Mizrachi w Warszawie byli: Szyja (Joszua) Herszel Farbstein, Samuel Hirschfeld i Abraham Weiss.

Jeszcze po 1945 r. Mizrachi reaktywowała się jako jedyna legalna żydowska partia religijna. Skala jej działania nie była jednak wielka, a w 1947 r. 500 członków w skali całej Polski. Likwidacja nastąpiła do 1 grudnia 1949 roku.

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Mizrachi, [w:] Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje-Kultura-Religia-Ludzie, t. 2, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, s. 169-170.