Związek Izraelicki (Isrealiter Verein), założony na przełomie XIX i XX w. zajmował się opieką nad chorymi oraz pomocą przy pogrzebach niezamożnych członków diaspory[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Jasiński J., Olsztyn w latach 1772–1918, [w:] Olsztyn 1353–2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, s. 232.