Dokumenty ikonograficzne - plan, rysunek fasady, przekrój budynku synagogi w Surażu przy ul. Magistrackiej. Dokumenty w języku rosyjskim.

Print