W Mławie pierwszy klub syjonistyczny utworzyli w 1904 roku. Nalezyli do niego: Berisz Perlmutter, Dawid Opatowski, Tanhum Alter, Abraham Rybak i Chaim Makowski[1.1].

 

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIXXX wieku, Pułtusk 2005, s. 180; szerzej zob.: Jonis Z., The Old Home Town, [w:] Jewish Mlawa; Its History, Development, Destruction (Mława, Poland), Mlawa Ha-Yehudit; Koroteha, HitpatKhuta, Kilyona, Di Yidishe Mlawe; Geshikte, Oyfshtand, Unkum, red. Shtokfish D., Tel Aviv 1984; http://www.jewishgen.org/yizkor/mlawa/mla449.html [dostęp: 06.10.2013].